GIDA İLE TEMAS DEKLARASYONU

ŞUBAT 2021
Bu beyannamede yer alan bilgiler, bugüne kadarki bilgi ve deneyimlerimize dayanmaktadır. İşlemeyi ve uygulamayı etkileyebilecek birçok faktör nedeniyle kullanıcıyı, test ve denemelerini yürütme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bu bilgiler, belirli özelliklerin yasal olarak bağlayıcı bir güvencesi veya belirli bir amaca uygunluğu anlamına gelmez. Tüm mülkiyet haklarına ve mevcut yasa ve mevzuata uyulmasını sağlamak, ürünlerimizi tedarik ettiğimiz kişilerin sorumluluğundadır.

ÜRÜN TİPİ / MALZEME
Dökme Akrilik Levha / Polimetil metakrilat (PMMA)

DEKLARASYON
Castplas dökme akrilik levhalar, Avrupa Düzenlemesinin gerekliliklerine uygundur. Aşağıdaki Tebliğ ve Yönetmeliklere göre doğrudan gıda ile temas uygunluğu için onaylanmıştır.
1935/2004 Komisyon Yönetmeliği ,10/2011 değişiklik. AB 2016/1416, değişiklik AB2017 / 752, Türk Gıda Kodeksi Gıda Temas Maddesi ve Malzeme Tebliği 2013/34 ve Komisyon Yönetmeliği EU No: 10/2011-EU No: 2018/213.
Genel migrasyon, 10/2011 sayılı direktif (AB) Komisyon Yönetmeliği ve değişikliklerinde belirtildiği üzere mg / kg veya mg / dm² sınırının altındadır. Spesifik Migrasyon Limiti veya maksimum kısıtlamaya tabi hiçbir monomer veya katkı maddesi yoktur.
Polimerler, belirli bir migrasyon sınırı (SML) ile sınırlanmış monomer ve katkı maddeleri içerir.


Madde Monomerler CAS NO REF.NO LIMIT mg/kg
1 Metakrilik asit, metil ester 80-62-6 156 6 (T)
1 Metakrilik asit, metil ester 80-62-6 156 6 (T)
2 Oktadesil 3- (3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil) propiyonat 2082-79-3 433 6
3 2- (2′-hidroksi-5′-metilfenil) benzotriazol 2440-22-4 444 30(T)

Çeşitli Castplas dökme akrilik levha numuneleri üzerinde migrasyon testleri, 10/2011 sayılı Yönetmeliğine göre bağımsız laboratuvar tarafından aşağıdaki koşullar altında genel ve spesifik migrasyon limitleri üzerinde olmadığı ve gereksinimleri karşıladığı analiz edilmiştir. .


GENEL MİGRASYON LİMİTLERİ
Simulant Zaman Sıcaklık
Kuru Gıda, Gıda Benzeri E, (Poli 2,6-diphenyleneoxide) 2 Saat 70 °C
Kuru Gıda, Gıda Benzeri E, (Poli 2,6-diphenyleneoxide) 2 Saat 70 °C
Sulu Gıda, Gıda Benzeri A, (Etanol %10) 2 Saat 70 °C
Asidik Gıda, Gıda Benzeri B, (%3 Asetik Asit) 2 Saat 70 °C
Alkollü Gıda, Gıda Benzeri C (Etanol %20) 2 Saat 70 °C
Yağlı Gıda, Gıda Benzeri (Isooctane) 2 Saat 70 °C
Primer Aromatik Aminlerin Spesifik Migrasyonu (%3 Asetik Asit) 2 Saat 70 °C

AĞIR METALLER
Analiz Adı Simulant Zaman Sıcaklık Sınır
Aluminyum (Al) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 1 mg/kg
Bakır (Cu) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 0.05 mg/kg
Nikel (Ni) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 5 mg/kg
Baryum (Ba)/td> Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 48 mg/kg
Zinko (Zn) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 0,6 mg/kg
Demir (Fe) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 0,6 mg/kg
Kobalt (Co) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 5 mg/kg
Lityum (Li) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 0,02 mg/kg
Manganez (Mn) Asetik Asid (3 %) 2 Saat 70 °C < 1 mg/kg

ANALİZ ADI Sonuçlar Gereklilik
Bisfenol A Migrasyonu (Sulu Simulant) Belirlenemedimg/kg <= 0,6 mg/kg
Di-Iso-Nonil Ftalat (DINP) CAS No: 28553-12-0 Belirlenemedi% <= 0.1 %
(DEHP), Di (Etilhekzil) Ftalat No: 117-81-7 CAS 0,002% <= 0.1 %
Di-İzodesil Ftalat (DIDP) CAS No: 26761-40-0 Belirlenemedi% <= 0.1 %
Butil Benzil Ftalat (BBP) Ftalatek asit Benzil butil ester CAS No: 85-68-7 Belirlenemedi% <= 0.1 %
Di-n-Butil Ftalat (DBP) CAS No: 84-74-2 Belirlenemedi% <= 0.05 %

10/2011 sayılı yönetmeliğe (EC) göre yüzey / hacim oranına ilişkin gereksinim = <10 mg / dm² ‘dir. Castplas dökme akrilik levha üretiminde kullanılan renklendiriciler 10/2011 AB Komisyonu Yönetmeliği (AB) (10) ve Madde 6, 2. ile uyumludur. DUAL USE ADDİTİVES (YASAKLI KATKI MADDELERi) 10/2011 / EC sayılı Komisyon Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 3. maddesinde belirtildiği gibi gıdada kısıtlamaya tabi olan ve 1333/2008 / EC ve 1334/2008 / EC Yönetmeliğine göre doğrudan gıda katkı maddeleri olarak beyan edilebilir bir yasaklı katkı maddesi yoktur. İYI ÜRETIM UYGULAMALARI (Good Manufacturing Practice GMP) Gıdayla temas etmesi amaçlanan malzemeler ve eşyalar için iyi üretim uygulamalarına (GMP) ilişkin 22 Aralık 2006 tarih ve 2023/2006 sayılı Komisyon Yönetmeliği (EC). PİA AKRİLİK SAN. LTD. ŞTİ. ISO 9001, ISO 14001 ve EN ISO 7823-1 Kalite Yönetim Sistemleri sertifikasına sahiptir. CASTPLAS akrilik levhalar iyi üretim uygulama standartlarına (GMP) göre üretilmektedir. EC Yönetmeliği 2023/2006 ile uyumlu (mevzuata uygunluk, güvenlik uyumluluğu, kalite güvence sistemi, kalite kontrol sistemi, belgeler vb.) USA FDA U.S. 21 CFR F.D.A.'nın gereklerini yerine getirin Yönetmelik Bölüm 177.1010 Madde b-Gıda simülasyonu çözücüsü olarak n-heptan kullanıldığında akrilik malzeme.Renkli levhalar teknik ve detaylı test bilgileri için bizimle temasa geçiniz. PİA Performans Laboratuvarı / www.castplas.com.tr Castplas, PİA AKRİLİK SAN. LTD. ŞTİ. 'in tescilli markasıdır.
Castplas by PIA PERFORMANCE CENTER