PIA Akrilik San. ve Tic. Ltd. Şti. ve çalışanları olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli gelişmeyi temel alan bir çevre yönetim sistemi dâhilinde çevrenin korunmasını ve ürettiğimiz ürünlerimizde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirebilmeyi amaç edinmiştir.

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak,
  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirmek için çalışmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini artırmak,
  • Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanmak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
  • Faaliyetlerimizi Kalite, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte yöneterek, çevresel öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.