Kalitede Süreklilik

Castplas Levhaları her defasında aynı özelliklere sahip olarak üretiliyor.
Müşterilerin satın aldıkları dökme akrilik levhaları işlerken her defasında aynı parametreleri kullanabilmeleri kalitenin devamlılığı açısından ciddi bir kazançtır.
PIA Akrilik burada da müşteri beklentilerine sessiz kalmamış ve tüm tesisi Scada Otomasyonu üzerinden çalıştırarak proses şartlarının ve dolayısıyla da kalitenin sürdürülebilirliğini sağlamıştır.
Tüm proses ve yardımcı ekipmanlar Scada Otomasyon üzerinden izlenmekte , ölçülmekte ve kontrol edilmektedir. Bu sayede insandan kaynaklanabilecek hatalarında önüne geçilmektedir.
Böylece müşterilerimiz aldıkları ürünlerden emin olarak PIA ürünlerini güvenle kullanacaklardır.

KALINLIK KONTROLÜ
Castplas levhaları istenen kalınlıklarda;
3mm den 40mm ye kadar istenen kalınlıkta levhalar %100 yerli üretim Castplas ile artık mümkün.
Castplas levhalarında Kalınlık dağılımları çok daha homojen Cast akrilik ile ilgili atılabilecek en önemli adımlardan biri de kalınlıkların tüm levha içinde daha homojen olmasının sağlanması ve her levhada bu değerlerin elde edilebilmesi olacaktır.
Bu noktada PIA akrilik tarafından her yönüyle çalışma yapılmış ve piyasada kendini öne çıkaracak adımlar atılmıştır.
Terzi usulü bir çalışma sonucunda özel olarak Cast Akrilik için Online kalınlık ölçme cihazı dizayn edilerek levhanın 5 noktasından temassız yüksek hassasiyette sürekli ölçüm yapama imkanı sağlanmıştır. Bu sayede müşterilerimiz istedikleri taktirde PIA dan tedarik ettikleri her bir levhanın kalınlık haritasını elektronik ortamda yada hardcopy olarak alabileceklerdir. Tolerans dışı kalınlığa sahip levhalar müşteriye gitmeden yerinde ayrılacaktır.
Cam kalıplar dünya lideri olan ve en düşük toleranslarla özellikle Dökme Akrilik Levha kalıbı üreten bir tedarikçiden temin edilmiştir. Kullanılan kalıp camları camların bilgisayarlı ölçüm cihazları ile yapılan eşleştirmesi ile bir araya getirildiğinden dolayı camdan gelecek kalınlık tolerans farkları da minimum değere indirilmiştir.

DOLUM HASSASİYETİ
Dolum yapılırken geleneksel yöntem olan dolum tablasında tartım yöntemi uygulanmamakta, resin yüksek hassiyette ölçüm yapan akış cihazları ile yapılmaktadır. Bu sayede kalıpların sürekli aynı miktar ve hassasiyette resin ile doldurulması ve bu yolla da kalınlık tolereansları içinde kalınması sağlanmaktadır.

TEMİZ ODA
Castplas Levhaları Clean Room (Temiz Oda) ile daha temiz ; Üretilen levha yüzeylerinde herhangi bir toz partikülü ve kirlilik olmamalıdır. Zira levha yüzeyindeki toz partikülleri termoform ile şekillendirme yaparken yüzeyde hata olarak ortaya çıkarlar, aynı zamanda da görsel bozukluklara sebep olurlar.
PIA Akrilik ISO7 sınıfı bir temiz oda ile üretim hattını toz ve diğer kontaminsyon risklerinden arındırmıştır. Kalıplar Clean Room içinde açılmakta ve bir sonraki döküm için tekrar clean room içinde kapatılmaktadır. Kalıptan çıkan levhalar Clean Room içinde koruyucu filmle kaplanmaktadır. Bu şekilde levha yüzeyleri herhangi bir yabancı madde ye karşı %100 koruma altına alınmıştır.

YIKAMA MAKİNASI
Kalıplar doluma girmeden önce her defasında on-line cam yıkama makinesi ile deionize su kullanılarak yıkanmaktadır. Bu şekilde cam yüzeyleri garanti altına alınmakta ve levha yüzeyine cam kaynaklı hata gelmesi engellenmektedir.